polski   English  

Informacje

Biblioteka

 

Wejherowska Biblioteka Cyfrowa


Główne cele tworzenia bibliotek cyfrowych to:

 • prezentacja zasobów tradycyjnych (książki, czasopisma, rękopisy, dokumenty graficzne, mapy itp.) w postaci elektronicznej i udostępnianie ich przez Internet

 • ochrona zbiorów przez wykonanie i długoterminowe przechowywanie ich wysokojakościowych kopii cyfrowych


Cel projektu: Zbudowanie otwartej kolekcji cyfrowej powiatu wejherowskiego


Cele szczegółowe :

1.Zbudowanie pracowni digitalizacji w regionie wejherowskim-na terenie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

2.Ucyfrowienie zasobów- około 5000 obiektów

3.Udostępnienie zasobów w Internecie


Harmonogram projektu przewidziany byłby na dwa lata a w nim :

-prace organizacyjne

-modernizacje pracowni i zakup sprzętu

-szkolenie bibliotekarzy i osób zatrudnianych do tego projektu

-digitalizacja zasobów

-udostępnienie on-line od 2008 roku

-kontrola i monitoring procesów prawa

-ocena jakości zasobówW celu zrealizowania projektu należy powołać zespół bogaty w doświadczenia w pracy bibliotecznej, posiadający wiedzę i umiejętności oraz zapal do pracy.

W skład zespołu weszliby:

 • koordynator projektu, który sprawowałby nadzór na dokumentacją projektową

 • zastępca koordynatora-informatyk-nadzór nad sprzętem i oprogramowaniem

 • redaktorzy zasobów-nadzór nad selekcją zbiorów ,nadzór nad metadanymi

 • pracownicy techniczni-wprowadzanie , skanowanie


W projekcie ze względu na jego wejście do Internetu bardzo ważne byłyby funkcje kontrolne:

 1. dobór obiektu wg przyjętej polityki

 2. wykonanie dobrej jakości obiektu(rozdzielczość 300 dpi,600 dpi)

 3. zapewnienie niezmienności obiektu i dostępności w dłuższym okresie

 4. zabezpieczenie pliku źródłowego

 5. Format TIFF

 6. przetwarzanie do różnych formatów

 7. nadanie niezmiennego identyfikatora-sygnatury

 8. określenie autentyczności obiektu

 9. zachowanie struktury obiektu

 10. identyfikacja wersji(źródło)


Typy obiektów: książki, czasopisma,pocztówki, kalendarze, wystawy ,grafiki, rękopisy, prace magisterskie , doktoraty, artykuły związane z regionalizmem itp.