polski   English  

Informacje

Wiadomości

rss20

[23.03.2011] - Prace Naukowe Mieszkańców Powiatu Wejherowskiego
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie przystąpiła do projektu "Prace Naukowe Mieszkańców Powiatu Wejherowskiego", poprzez prezentowany projekt chcemy zdigitalizować prace magisterskie i doktorskie dotychczas niedostępne w działającej już Bibliotece Cyfrowej, a także niedostępne dla odbiorców. Mamy zamiar opublikować prace magisterskie i doktorskie absolwentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego, którzy wyrażą zgodę na udostępnienie prac i z którymi podpiszemy umowy licencyjne. Podstawowym celem projektu jest poszerzenie oferty czytelniczej i zwiększenie publikacji dostępnych dla czytelników Wejherowskiej Biblioteki Cyfrowej w celu popularyzacji wiedzy na temat działalności naukowej mieszkańców powiatu wejherowskiego oraz poszerzenie wiadomości na temat regionu i ułatwienie dostępu do tego typu informacji. Partnerzy medialni:
1. Nowiny - biuletyn informacyjny Urzędu Miejskiego
2. Panorama powiatu Wejherowskiego- Kurier Wejherowski
 3. CSBTV - Telewizja Kaszuby
Termin realizacji zadania: od 01.03.2011 r. do 30.09.2011 r.
[20.05.2009] - Cyfrowa Nutka Pomorza
Poprzez prezentowany projekt „Cyfrowa Nutka Pomorza” chcemy zdigitalizować publikacje muzyczne dotychczas niedostępne w działającej już Bibliotece Cyfrowej, a także niedostępne dla większości odbiorców. Mamy zamiar opublikować najwybitniejsze osiągnięcia z zakresu muzyki i piśmiennictwa muzycznego na Pomorzu.
Podstawowym celem jest zwiększenie publikacji dotychczas niedostępnych dla WBC w celu intensyfikacji ochrony dzieł piśmienniczych i muzycznych oraz ich upowszechnianie. W ramach programu zdigitalizowane zostaną nuty, muzykalia i piśmiennictwo muzyczne Pomorza. Poprzez zakup programu do odtwarzania nut „Finale 2009” będziemy mieli możliwość wprowadzania partytur indywidualnych kompozytorów, a także chórów muzycznych. Digitalizacji poddane zostanie także piśmiennictwo muzyczne, gdzie każdy będzie mógł zapoznać się z tekstem.
Zdigitalizujemy ponad 50 obiektów, co da nam około 5 000 skanów. Następnie dzięki nowo utworzonej sali audiowizualnej, gdzie znajdzie się odpowiedni sprzęt do odtwarzania dźwięku, każdy klient biblioteki będzie mógł odsłuchać interesującej go muzyki.
Termin realizacji zadania: od 01.04.2009r. do 16.10.2009r.
Jest to zadanie jednorazowe realizowane w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Wejherowie ul. Kaszubska 14.
W realizacji zadania wezmą udział tacy partnerzy jak:
1. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie
2. Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie
3. Rada Chórów Kaszubskich
4. Chór Męski „Harmonia”
5. Chór Mieszany „Cantores Veiherovienses”
6. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina
w Wejherowie
7. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło w Wejherowie
W/w wymienione podmioty zobowiązały się uczestniczyć w procesie pozyskiwania zbiorów do WBC. Zobowiązali się udostępnić zbiory do digitalizacji, do których posiadają prawa autorskie.
Sposób promocji: Strona internetowa: Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Ogłoszenia w prasie regionalnej: Panorama Powiatu Wejherowskiego, Nowiny-biuletyn
informacyjny Urzędu Miejskiego, Pomerania, Express Powiatu Wejherowskiego,
Dziennik Bałtycki – dodatek Gryf Wejherowski.Ogłoszenia
w Telewizji kablowej: Twoja Telewizja Morska, Vectra.
[02.07.2008] - Cyfrowe Kaszuby
Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy do przeglądania kolekcji. Zakres zadania i charakterystyka projektu Biblioteka Cyfrowa na bazie programu dLibra rozpoczęła działalność w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie w marcu 2007 r. Od tego czasu skorzystało z niej 1.650.000 internautów, co pokazuje licznik www.biblioteka.wejherowo.pl/dlibra/. Poprzez prezentowany projekt „Cyfrowe Kaszuby” chcemy osiągnąć zwiększenie ilości publikacji dotychczas niedostępnych dla działającej już naszej Biblioteki Cyfrowej. Nasz cel to intensyfikacja ochrony dzieł piśmienniczych i ich upowszechnianie, oraz poprawa jakości wykonywanych archiwów. Mamy zamiar opublikować najwybitniejsze osiągnięcia z zakresu wydawnictw zwartych literatury kaszubskiej- bardzo oczekiwane przez naszych odbiorców. Termin realizacji zadania: od 01.07.2008 do 30.11.2008 Zadanie jednorazowe. Miejsce realizacji: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie, ul. Kaszubska 14 Przewidywana liczba uczestników: 5000 rocznie W realizacji zadania wezmą udział partnerzy: 1. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 2. Rada Chórów Kaszubskich Wyżej wymienione podmioty poprzez umowy partnerskie zobowiązały się uczestniczyć w procesie pozyskiwania tytułów do WBC: Muzeum Piśmiennictwa zobowiązało się udostępnić zbiory do digitalizacji, do których posiada prawa autorskie, a także Rada Chórów - współczesne wydawnictwa z naszego terenu. Sposób Promocji: Strona Internetowa Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, Muzeum Piśmiennictwa, Powiatu Wejherowskiego. Ogłoszenie w prasie regionalnej: Panorama Powiatu Wejherowskiego, Nowiny- Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego, Pomerania, Express Powiatu Wejherowskiego, Dziennik Bałtycki- dodatek Gryf Wejherowski. Ogłoszenia w Telewizji kablowej: Twoja Telewizja Morska. Termin od: 2008-07-01 Termin do: 2008-11-30