polski   English  

Kolekcja

Biblioteka

Opis kolekcji : Prace Naukowe Mieszkańców Powiatu Wejherowskiego

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie przystąpiła do projektu "Prace Naukowe Mieszkańców Powiatu Wejherowskiego", poprzez prezentowany projekt chcemy zdigitalizować prace magisterskie i doktorskie dotychczas niedostępne w działającej już Bibliotece Cyfrowej, a także niedostępne dla odbiorców. Podstawowym celem projektu jest poszerzenie oferty czytelniczej i zwiększenie publikacji dostępnych dla czytelników Wejherowskiej Biblioteki Cyfrowej w celu popularyzacji wiedzy na temat działalności naukowej mieszkańców powiatu wejherowskiego oraz poszerzenie wiadomości na temat regionu i ułatwienie dostępu do tego typu informacji. Mamy zamiar zdigitalizować ponad 50 prac absolwentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie powiatu wejherowskiego co nam da ok 5 000 skanów. Do projektu zostali zaangażowani: Koordynator projektu - Balcerowicz Danuta, Konsultatnt do spraw merytorycznych- Block Iwona oraz technicy Białczak Magdalena i Krzysztof Powałka.

Liczba publikacji w kolekcji: 11

Ostatnio dodane

Ładowanie...